(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európska rada

Definícia pojmu Európska rada v ekonomickom slovníku. Výraz Európska rada sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Európska rada“

najvyšší politický orgán EÚ. Stimuluje významné politické iniciatívy na najvyššej úrovni a určuje základné smerovanie Únie. Združuje hlavy štátov a vlád členských krajín EÚ a ich ministrov zahraničných vecí. Európska rada sa stretáva najmenej dvakrát ročne. Európska rada definuje úlohy Európskej komisii, nové formy spolupráce, princípy ekonomickej, sociálnej a zahraničnej politiky. Rozhoduje o najdôležitejších otázkach EÚ, ktoré potom nadobúdajú legislatívnu formu bežnými procesmi v orgánoch Únie. Európsku radu si nemožno zamieňať s Radou Európy

– je najvyšším politickým orgánom EÚ. Stimuluje významné politické iniciatívy na najvyššej úrovni a určuje základné smerovanie Únie. Združuje hlavy štátov alebo vlád členských krajín EÚ, ich ministrov zahraničných vecí, ako aj predsedu a členov Európskej

Najvyšší politický orgán EÚ.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.