Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európska komisia

Definícia pojmu Európska komisia v ekonomickom slovníku. Výraz Európska komisia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „Európska komisia „

Jedna z najvýznamnejších inštitúcií EÚ, ktorej úlohou je takmer výlučné právo navrhovať právne normy Európskeho spoločenstva.

(EK) – Inštitúcia Spoločenstva poverená zabezpečovaním správneho fungovania Spoločenstva, tiež známa ako Európska komisia alebo Komisia

jedna z najvýznamnejších inštitúcií EÚ. Často sa nazýva vládou únie, no z politologického hľadiska to nie je úplne korektné prirovnanie. Najvýznamnejšou úlohou komisie je takmer výlučné právo navrhovať právne normy Európskeho spoločenstva. Komisia tiež môže kedykoľvek svoj legislatívny návrh z rokovania Rady alebo Európskeho parlamentu stiahnuť. Komisia disponuje aj výkonnými právomocami (najmä v oblasti politiky hospodárskej súťaže). V oblastiach, kde Rada poverila Komisu zákonodarnými a výkonnými úlohami, funguje tzv. komitológia. Komisia tiež zastupuje úniu navonok (napríklad pri rokovaní WTO) a dbá na to, aby si členské štáty plnili všetky povinnosti vyplývajúce z členstva. Od novembra 2004 má komisia 25 členov (princíp jedna krajina-jeden komisár) a jej predsedom je José Manuel Durao Barroso. Slovenským zástupcom je Ján Figeľ. Od roku 2014 budú mať v komisii zastúpenie len dve tretiny členských štátov. Komisári a ich kabinety majú na starosti generálne direktoráty (DG).

najvyšší výkonný orgán Európskej únie s rozsiahlou rozhodovacou právomocou. Navrhuje legislatívu Európskej únie, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských štátoch Európskej únie a zastupuje Európsku úniu voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje rozpočet Európskej únie;

– je iniciátorom rozhodovacieho procesu EÚ a jej výkonným a správnym orgánom. Jej úlohou je zabezpečovanie hladkého fungovania spoločného trhu a zastupovanie záujmov EÚ vo vnútri i navonok. Niekedy je považovaná za vládu EÚ. Kolégium komisárov spolu s p

Najvyšší výkonný orgán Európskej únie s rozsiahlou rozhodovacou právomocou.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?