(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európa občanov

Definícia pojmu Európa občanov v ekonomickom slovníku. Výraz Európa občanov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Európa občanov“

Projekt občianskej Európy sa stal otvoreným politickým cieľom v sedemdesiatych rokoch. Belgický premiér Leo Tindemans v r. 1975 na žiadosť Európskej rady vypracoval správu o európskej jednote. Správa zdôrazňuje, že budovanie Európy nie je iba druhom spolupráce medzi štátmi. Je to obnovovanie mieru a priateľských vzťahov medzi ľuďmi, ktorí si želajú postupovať spoločne, prispôsobovať svoju spoločnosť meniacim sa podmienkam vo svete a zároveň zachovávať tie hodnoty, ktoré tvoria ich spoločné dedičstvo… Európa musí byť blízka občanom. Často a z rôznych dôvodov boli navrhnuté opatrenia na priblíženie Európy k občanom. Najambicióznejšie tak urobila Komisia pre Európu občanov, ktorú ustanovila Európska rada v júni 1984. Mnohé z návrhov tejto komisie sú zakotvené v Maastrichtskej zmluve, napr. ustanovenia o občianstve či o ombudsmanovi. V súvislosti s jednotným trhom to boli návrhy na vzájomné uznávanie pracovných kvalifikácií.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.