EUCEN

Definícia pojmu EUCEN v ekonomickom slovníku. Výraz EUCEN sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „EUCEN“

European Universities Continuing Education Network – Sieť európskych univerzít ďalšieho vzdelávania.