(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Etický kódex finančných inštitúcií

Definícia pojmu Etický kódex finančných inštitúcií v ekonomickom slovníku. Výraz Etický kódex finančných inštitúcií sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Etický kódex finančných inštitúcií“

Súbor pravidiel na ochranu klientov finančných inštitúcií, ktoré sa tieto zaviazali dodržiavať.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.