(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Essenský summit

Definícia pojmu Essenský summit v ekonomickom slovníku. Výraz Essenský summit sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Essenský summit“

Na stretnutí Európskej rady v decembri 1994 v nemeckom meste Essen bola prijatá rozsiahla stratégia s cieľom pomôcť asociovaným krajinám strednej a východnej Európy pripraviť sa na vstup do EÚ. Európska rada zároveň vyzvala Komisiu na prípravu bielej knihy o príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Únie. Summit tiež vyzval na taký štruktúrovaný dialóg, ktorý by pomohol pri rozvoji praktickej spolupráce medzi členskými štátmi a asociovanými krajinami. Po prvýkrát sa na stretnutí tohto druhu zúčastnili zástupcovia asociovaných krajín.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.