emisie

Definícia pojmu emisie v ekonomickom slovníku. Výraz emisie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „emisie“

Emisie sú znečisťujúce látky, ktoré sa rôznymi technologickými procesmi dostávajú do ovzdušia.