Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

ekonomické zásoby

Definícia pojmu ekonomické zásoby v ekonomickom slovníku. Výraz ekonomické zásoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „ekonomické zásoby“

1. (Všeobecne) Zásoby, ktoré si obchodná spoločnosť určila, dôsledkom čoho preberá na seba riziko s nimi súvisiace (pokles ceny, nepredajnosť tovaru). Ekonomické zásoby predstavujú súčet hmotných zásob a tovaru objednaného, ale ešte nedodaného mínus predaný tovar, ale ešte nedoručený. 2. (S prihliadnutím na kontrolu stavu a pohybu zásob) Hmotné zásoby produktu plus množstvo produktu objednaného, ale ešte nedoručeného, mínus množstvo produktu už rezervovaného. (Termín, týkajúci sa objednávacích systémov, napr. BQ systém, sS systém, MRP – I systém).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?