Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Ekonometria

Definícia pojmu Ekonometria v ekonomickom slovníku. Výraz Ekonometria sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Ekonometria“

Ekonometria je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kvantifikáciou ekonomických vzťahov, resp. presnejšie povedané, empirickým odhadom parametrov ekonomických vzťahov. (M. Hatrák) Ekonometria je kvantitatívna analýza skutočných ekonomických javov, založená na súčasnom rozvoji teórie a pozorovania, za pomoci vhodných metód štatistickej inferencie. (P. Samuelson, T. Koopmans a R. Stone) Ekonometriu možno definovať ako sociálnu vednú disciplínu, ktorá na analýzu ekonomických javov používa nástroje ekonomickej teórie, matematiky a štatistickej inferencie. (A. Goldberger) Ekonometria sa zaoberá empirickým stanovením ekonomických zákonov. (H. Theil) Ekonometriu teda chápu ako interdisciplinárnu vedu, ktorá vznikla spojením ekonomickej teórie, matematiky a štatistiky, resp. matematickej ekonómie, ekonomickej štatistiky a matematickej štatistiky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?