Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

ekodizajn

Definícia pojmu ekodizajn v ekonomickom slovníku. Výraz ekodizajn sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „ekodizajn“

je proces navrhovania výrobkov, ktorý znižuje alebo úplne eliminuje negatívne environmentálne vplyvy výrobkov. Jeho súčasťou je analýza celého životného cyklu výrobku, návrh riešení na zlepšenie jeho environmentálnych vlastností, ako aj návrh potrebných organizačných zmien vrátane novej marketingovej komunikácie o zvýšenej environmentálnej výkonnosti výrobku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?