(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

e-shopping

Definícia pojmu e-shopping v ekonomickom slovníku. Výraz e-shopping sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj, Logistika.

Definícia výrazu „e-shopping“

Súhrny názov pre technológie nákupu tovaru a služieb mimo tradičný obchod na základe ponuky v multimediálnom telekomunikačnom prenose dát, tj. off-line predaj prostredníctvom elektronického katalógu tovaru, on-line predaj formou virtuálneho obchodného domu alebo teleshoppong.

Súhrny názov pre technológie nákupu tovaru a služieb mimo tradičný obchod na základe ponuky v multimediálnom telekomunikačnom prenose dát (off-line predaj prostredníctvom elektronického katalógu tovaru, on-line predaj formou virtuálneho obchodného domu alebo teleshopping).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.