Dynamizácia modelu

Definícia pojmu Dynamizácia modelu v ekonomickom slovníku. Výraz Dynamizácia modelu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Dynamizácia modelu“

Dynamizácia modelu znamená zahrnutie faktoru času do ekonometrického modelu. Opakom dynamického modelu je model statický.