(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dvor audítorov

Definícia pojmu Dvor audítorov v ekonomickom slovníku. Výraz Dvor audítorov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Dvor audítorov“

Úlohou dvora audítorov je kontrolovať výdavky EÚ a dozerať na legálnosť a racionálnosť jej finančného manažmentu. Pozostáva z pätnástich členov (za každý členský štát jeden) ustanovených Radou na obdobie šiestich rokov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov. Jeho sídlom je Luxemburg. Na konci každého finančného roku predkladá správu, ktorú prerokúva Európsky parlament. Dvor tiež vydáva špecifické správy o konkrétnych oblastiach hospodárenia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.