Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov

Definícia pojmu Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov v ekonomickom slovníku. Výraz Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov“

Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov (DMNŠ ; Two Stage Least Squares – 2SLS) je najčastejšie používanou odhadovou metódou pre odhad parametrov interdepedentného systému simultánnych rovníc. Je použiteľná tak pre presne identifikované, ako aj pre preidentifikované štrukturálne rovnice. Ako názov prezrádza ide o dvojnásobnú aplikáciu MNŠ na každú rovnicu interdepedentného systému.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?