(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov

Definícia pojmu Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov v ekonomickom slovníku. Výraz Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov“

Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov (DMNŠ ; Two Stage Least Squares – 2SLS) je najčastejšie používanou odhadovou metódou pre odhad parametrov interdepedentného systému simultánnych rovníc. Je použiteľná tak pre presne identifikované, ako aj pre preidentifikované štrukturálne rovnice. Ako názov prezrádza ide o dvojnásobnú aplikáciu MNŠ na každú rovnicu interdepedentného systému.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.