(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Durbinov-Watsonov test

Definícia pojmu Durbinov-Watsonov test v ekonomickom slovníku. Výraz Durbinov-Watsonov test sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Durbinov-Watsonov test“

Durbinov–Watsonov test (Durbin-Watson test) patrí medzi najčastejšie používané a najznámejšie testy autokorelácie. Výpočet testovacieho kritéria je založený na rezíduá ch. Nedostatkom tohto testu je nemožnosť správneho rozhodnutia, t. j. existencia intervalov, v ktorých nevieme rozhodnúť o autokorelácii (tzv. šedé zóny). V týchto prípadoch možno skúsiť aj iné testy, získať ďalšie pozorovania, alebo nový výber. Hranice kritickej hodnoty sú tabelované od n=6 (pozri tabuľky kritických hodnôt (dolnej d a hornej h hranice) pre Durbin-Watsonov test).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.