DrSc.

Definícia pojmu DrSc. v ekonomickom slovníku. Výraz DrSc. sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „DrSc.“

Vedecká hodnosť doctor scientiarum v skratke DrSc ; udeľuje ju vedecká rada verejnej vysokej školy po úspešnom obhájení doktorskej dizertačnej práce.