(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dožitie

Definícia pojmu Dožitie v ekonomickom slovníku. Výraz Dožitie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Dožitie“

dožitie sa konca poistenia alebo doby dohodnutej v poistnej zmluve.

Dosiahnutie stanoveného alebo dohodnutého veku.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.