(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dopravník

Definícia pojmu dopravník v ekonomickom slovníku. Výraz dopravník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia, Doprava.

Definícia výrazu „dopravník“

(transportér) – Mechanizačný prostriedok vo forme kontinuálneho pásu na prepravovanie nákladu.

Zariadenie na nepretržitú (kontinuitnú) alebo pretržitú (diskontinuitnú) prepravu materiálu; materiál je prepravovaný unášacím prostriedkom, ktorý sa s materiálom pohybuje v smere materiálového toku; podľa unášacieho prostriedku sa dopravníky rozdeľujú na pásové, lanové, lanovo-pásové, článkové, žľabové, závitovkové, vibračné, vozíkové, ložné, závesné a elevátory.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.