dopravné riziko

Definícia pojmu dopravné riziko v ekonomickom slovníku. Výraz dopravné riziko sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „dopravné riziko“

Nebezpečenstvo vzniku ekonomických strát alebo ujmy na zdraví v súvislosti s uskutočňovaním dopravy.