(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dopravná sústava

Definícia pojmu dopravná sústava v ekonomickom slovníku. Výraz dopravná sústava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „dopravná sústava“

Sústava prostriedkov a činností všetkých druhov dopravy v určitom územnom celku vo väzbe na ostatné oblasti života spoločnosti, odvetvie národného hospodárstva a obyvateľstva.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.