(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dopravná infraštruktúra

Definícia pojmu dopravná infraštruktúra v ekonomickom slovníku. Výraz dopravná infraštruktúra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „dopravná infraštruktúra“

Súbor líniových a uzlových prvkov nutných k pohybu dopravných prostriedkov vrátane zaistenia bezpečnosti tohto pohybu a taktiež k udržovaniu dopravných prostriedkov a zariadení v prevádzkyschopnom stave. V širšom poňatí vrátane dopravných prostriedkov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.