Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Domácnosti

Definícia pojmu Domácnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Domácnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Makroekonómia.

Definícia výrazu „Domácnosti“

Domácnosti sú tvorené jednotlivcami, charakteristické črty domácností: spoločne používajú všetky svoje príjmy, spoločne vlastnia majetok a spoločne prijímajú ekonomické rozhodnutia. Cieľom domácností je čo najlepšie a najlacnejšie nakúpiť t. j. uspokojiť svoje potreby, a zároveň čo najdrahšie predať na trhu výrobných faktorov prácu, pôdu a kapitál. Domácnosti teda vystupujú jednak ako kupujúci tovarov a služieb, a jednak ako predávajúci výrobných faktorov. Primárny cieľ domácností je uspokojovanie potrieb.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?