(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dodávatelia

Definícia pojmu dodávatelia v ekonomickom slovníku. Výraz dodávatelia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „dodávatelia“

Subjekty integrované do logistických reťazcov, čo znamená, že odberatelia na nich prenášajú logistické kompetencie a zodpovednosti. Dodávatelia sú hodnotení na základe dosahovanej spoľahlivosti a úplnosti dodávok, dodacích lehotách a poskytovaných služieb. U dodávateľov pre konečnú spotrebu odberatelia posudzujú cenu ponúkanú dodávateľom a spoľahlivosť dodávok ako zhruba rovnako významné. U dodávateľov pre výrobnú spotrebu je váha spoľahlivosti výrazne väčšia. Vzťahy medzi finálnymi výrobcami a ich dodávateľmi sú stále častejšie upravované formou strategických aliancií. V ich rámci bývajú dodávatelia najvyššej kategórie (dodávatelia montážnych systémov) poverovaní i samostatným vývojom. Počet dodávateľov je finálnymi výrobcami zároveň dramaticky redukovaný.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.