Dodatková merná jednotka

Definícia pojmu Dodatková merná jednotka v ekonomickom slovníku. Výraz Dodatková merná jednotka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „Dodatková merná jednotka“

Merná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry.