Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dôchodková hodnota

Definícia pojmu Dôchodková hodnota v ekonomickom slovníku. Výraz Dôchodková hodnota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Dôchodková hodnota“

Krátka definícia: Dôchodková hodnota spolu s obdobím dôchodkového poistenia a priemerným osobným mzdovým bodom tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky. Vyjadruje peňažnú hodnotu jedného osobného mzdového bodu. Definícia podľa zákona: (§ 64 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) Dôchodková hodnota spolu s obdobím dôchodkového poistenia (pozri: obdobie dôchodkového poistenia) a priemerným osobným mzdovým bodom (pozri: priemerný osobný mzdový bod) tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky. Vyjadruje peňažnú hodnotu jedného osobného mzdového bodu. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Dôchodková hodnota v rokoch 2004 a 2005 je ustanovená priamo v zákone č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dôchodkové hodnoty na nasledujúce kalendárne roky počnúc rokom 2006 určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?