Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dobrovoľne poistená osoba

Definícia pojmu Dobrovoľne poistená osoba v ekonomickom slovníku. Výraz Dobrovoľne poistená osoba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Dobrovoľne poistená osoba“

Krátka definícia: Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povovlenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Definícia podľa zákona: (§ 14 ods. 2, § 15 ods. 6, § 19 ods. 2) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povovlenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?