(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dobrovoľne poistená osoba

Definícia pojmu Dobrovoľne poistená osoba v ekonomickom slovníku. Výraz Dobrovoľne poistená osoba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Dobrovoľne poistená osoba“

Krátka definícia: Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povovlenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Definícia podľa zákona: (§ 14 ods. 2, § 15 ods. 6, § 19 ods. 2) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povovlenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.