(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby

Definícia pojmu Dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby v ekonomickom slovníku. Výraz Dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby“

Krátka definícia: Dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby. Definícia podľa zákona: (§ 15 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z.) Dobrovoľne dôchodkovo poistené môžu byť osoby, ktoré dovŕšili aspoň 16 rokov veku, majú trvalý pobyt alebo povolenie na trvalý alebo povolenie na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a podali prihlášku na dôchodkové poistenie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.