doba reakcie

Definícia pojmu doba reakcie v ekonomickom slovníku. Výraz doba reakcie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „doba reakcie“

Časový interval medzi okamžikom vstupu podnetu na vstupe systému a okamžikom vzniku zodpovedajúcej reakcie na výstupe systému.