(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

doba prenosu

Definícia pojmu doba prenosu v ekonomickom slovníku. Výraz doba prenosu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „doba prenosu“

Časový interval medzi okamžikom vzniku reakcie v riadiacom systéme do okamžiku zistenia podnetu v riadenom systéme. Všeobecne tiež akékoľvek dopravné oneskorenie pri prenose informácií, resp. dát, prepravy materiálu a pod.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.