Doba platnosti poistnej zmluvy

Definícia pojmu Doba platnosti poistnej zmluvy v ekonomickom slovníku. Výraz Doba platnosti poistnej zmluvy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Doba platnosti poistnej zmluvy“

Doba, na ktorú bola uzavretá poistná zmluva.