Doba platenia poistného

Definícia pojmu Doba platenia poistného v ekonomickom slovníku. Výraz Doba platenia poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Doba platenia poistného“

Doba, počas ktorej je poistník povinný platiť poistné v dohodnutých intervaloch.