Dlhopisové fondy

Definícia pojmu Dlhopisové fondy v ekonomickom slovníku. Výraz Dlhopisové fondy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Dlhopisové fondy“

Fondy, ktorých nie menej ako 80 % aktív je investovaných do dlhopisov, majú pomenovanie dlhopisové fondy. Dlhopisové fondy sa delia na dve základné skupiny – fondy zdaňovaných výnosov a fondy komunálnych obligácií. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bond Funds.