Disponibilný dôchodok

Definícia pojmu Disponibilný dôchodok v ekonomickom slovníku. Výraz Disponibilný dôchodok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Disponibilný dôchodok“

Disponibilný dôchodok (pozri termín disponibilný príjem).