Discount

Definícia pojmu Discount v ekonomickom slovníku. Výraz Discount sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Discount“

Vo vzťahu v uzavretým fondom je to rodiel medzi cenou cenných papierov fondu a hodnotou čistých aktív. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Discount.