Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Denné odškodné

Definícia pojmu Denné odškodné v ekonomickom slovníku. Výraz Denné odškodné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Denné odškodné“

Tento termín sa používa v úrazovom poistení a týka sa poistného plnenia za dobu nevyhnutného liečenia následkov úrazu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?