(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Denné odškodné

Definícia pojmu Denné odškodné v ekonomickom slovníku. Výraz Denné odškodné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Denné odškodné“

Tento termín sa používa v úrazovom poistení a týka sa poistného plnenia za dobu nevyhnutného liečenia následkov úrazu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.