Denné odškodné

Definícia pojmu Denné odškodné v ekonomickom slovníku. Výraz Denné odškodné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Denné odškodné“

Tento termín sa používa v úrazovom poistení a týka sa poistného plnenia za dobu nevyhnutného liečenia následkov úrazu.