demontáž nákladu

Definícia pojmu demontáž nákladu v ekonomickom slovníku. Výraz demontáž nákladu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Clá.

Definícia výrazu „demontáž nákladu“

(v leteckej doprave) – Oddelenie jednej alebo viacerých častí zásielky (od ostatných častí tejto zásielky) z akéhokoľvek dôvodu, iného než je prezentácia týchto častí pred colnými orgánmi na osobitné požiadanie týchto orgánov.