(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Delegovanie

Definícia pojmu Delegovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Delegovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Delegovanie“

Odovzdávanie časti vašej práce podriadeným spolu s odovzdaním právomoci a zodpovednosti za rozhodnutia, bez nutnosti konzultovať všetko s vami.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.