Delegovanie

Definícia pojmu Delegovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Delegovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Delegovanie“

Odovzdávanie časti vašej práce podriadeným spolu s odovzdaním právomoci a zodpovednosti za rozhodnutia, bez nutnosti konzultovať všetko s vami.