deformácia nákladu

Definícia pojmu deformácia nákladu v ekonomickom slovníku. Výraz deformácia nákladu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „deformácia nákladu“

Zmena tvaru nákladu v dôsledku mechanického namáhania.