debna

Definícia pojmu debna v ekonomickom slovníku. Výraz debna sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „debna“

Prepravný obal tovaru pravouhlého rovnobežnostena, spravidla uzavretý.