Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

cyklické spočítanie

Definícia pojmu cyklické spočítanie v ekonomickom slovníku. Výraz cyklické spočítanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „cyklické spočítanie“

Technika kontroly inventúrnej správnosti, kde sa inventúrne spočítanie robí podľa cyklických časových plánov, nie iba raz za rok. Napríklad, cyklické inventárne spočítanie sa robí na určitom pravidelnom základe (oveľa častejšie pri vysokohodnotnom tovare rýchleho obratu, menej často pri tovare nízkej hodnoty alebo malom obrate). Poznámka: Najefektívnejšie cyklické sčítacie systémy vyžadujú spočítavanie určitého množstva tovaru každý pracovný deň, kde je každý druh tovaru spočítavaný v predpísanej frekvencii. Kľúčovým dôvodom cyklického spočítavania je identifikácia chybných druhov tovaru a následný prieskum, identifikácia a eliminácia príčin takýchto chýb.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?