cyklická doprava

Definícia pojmu cyklická doprava v ekonomickom slovníku. Výraz cyklická doprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „cyklická doprava“

Doprava zabezpečujúca pohyb materiálu medzi miestami odoslania a príjmu v určitých intervaloch; vykonáva sa ústavou koľajových i bezkoľajových dopravných prostriedkov.