cisterna

Definícia pojmu cisterna v ekonomickom slovníku. Výraz cisterna sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „cisterna“

Uzavretá nádrž na uskladnenie kvapalín alebo sypkých látok.