Čisté peňažné toky fondu

Definícia pojmu Čisté peňažné toky fondu v ekonomickom slovníku. Výraz Čisté peňažné toky fondu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Čisté peňažné toky fondu“

Rozdiel medzi sumou nových prostriedkov, ktoré pritiekli do fondu a sumou prostriedkov, ktoré si vybrali investori. Tento ukazovateľ sleduje rad finančno-analytických spoločností a experti ho používajú na hodnotenie likvidity a vzťahu investorov k aktuálnej situácii na trhu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Net Fund Flows.