čistá zmena mrp

Definícia pojmu čistá zmena mrp v ekonomickom slovníku. Výraz čistá zmena mrp sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „čistá zmena mrp“

Prístup, cez ktorý sa plán materiálových požiadaviek postupne ukladá v počítači. Ak nastane ľubovoľná zmena v požiadavkách, objednávke alebo stave zásob, čiastočne sa upravia iba tie časti, ktoré sú touto zmenou ovplyvnené. Tieto systémy sú vyslovene orientované na transakcie a vykonávané v pravidelných intervaloch (často denných).