Čistá mzda

Definícia pojmu Čistá mzda v ekonomickom slovníku. Výraz Čistá mzda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Čistá mzda“

(netto) – Ak od hrubej mzdy odpočítame poistné na zdravotné a sociálne poistenie, prípadne dôchodkové sporenie, dostaneme čistú mzdu.

je to príjem, ktorý je očistený od dane, tzv. reálny príjem, ktorý zostáva jeho majiteľovi na disponovanie.

Príjem, ktorý je očistený od dane, tzv. reálny príjem, ktorý zostáva jeho majiteľovi na disponovanie.