Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Čistá hodnota aktív

Definícia pojmu Čistá hodnota aktív v ekonomickom slovníku. Výraz Čistá hodnota aktív sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Čistá hodnota aktív“

Čistá hodnota aktív určuje cenu jedného cenného papiera (akcie, podielového listu) emitovaného fondom. Čistá hodnota aktív sa vypočítava ako celková hodnota portfólia fondu, od ktorej sa odpočítavajú záväzky fondu a delí sa počtom cenných papierov emitovaných fondom. Vypočítava sa denne. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Net Asset Value, NAV.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?