(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Číslo poistnej zmluvy

Definícia pojmu Číslo poistnej zmluvy v ekonomickom slovníku. Výraz Číslo poistnej zmluvy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Číslo poistnej zmluvy“

Dôležitý identifikační znak každej poistnej zmluvy – poistky. V tomto čísle býva zahrnuté kódové označenie organizačnej jednotky poisťovne, označenie poistného produktu, poradové číslo zmluvy a poistné odvetvie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.