činiteľ zmätkovosti

Definícia pojmu činiteľ zmätkovosti v ekonomickom slovníku. Výraz činiteľ zmätkovosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „činiteľ zmätkovosti“

Faktor percentuálneho vyjadrenia v štruktúre výrobku, ktorý sa používa na zvýšenie hrubých požiadaviek s dôrazom na prípadné straty počas výroby konkrétneho výrobku.