cieľová krajina

Definícia pojmu cieľová krajina v ekonomickom slovníku. Výraz cieľová krajina sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „cieľová krajina“

Krajina, do ktorej má byť tovar dovezený ako do finálnej krajiny dovozu, alebo, do ktorej chcú cestovať ľudia.