Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cieľ 3

Definícia pojmu Cieľ 3 v ekonomickom slovníku. Výraz Cieľ 3 sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Cieľ 3 „

Podpora prispôsobovania a modernizácia politík a systémov vzdelávania, školenia a zamestnanosti. Realizovaním tohto cieľa sú finančne podporované aktivity v oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje Cieľ 1 a je orientovaný v prospech rozvoja ľudských zdrojov v každom členskom štáte. Spadajúce regióny Slovenska: územie Bratislavského kraja aza vypracovanie a plnenie zodpovedá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?